'ชัย' ปัด ไม่แสดงความเห็นคกก.ปฏิรูป

'ชัย' ปัด ไม่แสดงความเห็นคกก.ปฏิรูป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึง คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่มีนายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน โดยกล่าวว่า ตนไม่รู้จักคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด

ทั้งนี้เห็นว่า ก่อนหน้านี้ ทางสถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป และเห็นว่าการแก้ไขกฎหมาย ใน 6 ประเด็น ได้สมบูรณ์แล้ว และก็ได้ส่งกลับมาให้ นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็แล้วแต่ว่า นายกรัฐมนตรี จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนจะสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น คงไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่ทราบรายละเอียดแผนการปฏิรูปต่าง ๆ

ด้าน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึง การผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอาวุธสงครามของรัฐบาลว่า เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายได้ทุกฉบับ แต่สำหรับกฎหมายดังกล่าวนั้น ตนยังไม่เห็นเรื่อง