แผ่นดินไหว 6.2 ริกเตอร์ ที่ ชิลี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพบแผ่นดินไหวบริเวณ ละติจูด 22.21 องศาใต้ ลองจิจูด 68.24 องศาตะวันตก บริเวณ ตอนเหนือของประเทศชิลี ขนาด 6.2 ริกเตอร์ ระดับความลึกจากผิวโลก 89 กิโลเมตร ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
และให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข 182 ตลอด 24 ชั่วโมง