โสภณสั่งขสมก.ปรับเส้นทางรับบริการรถไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ได้มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ ขสมก. ดูแลปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
รองรับวิถีการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการลงทุนระบบสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบราง ทั้งรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ แอร์พอร์ตลิงค์ และโมโนเรลของ กทม.โดยให้
ขสมก.ศึกษาเส้นทางเปิดให้บริการรถประจำทางสายใหม่ ที่สอดคล้องกับการขยายเส้นทางให้บริการของรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวอีกว่า แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องเปิดเส้นทางใหม่ เพื่อรองรับโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย