คณิตถกคอป.เผยขอ4-6ด.รู้จริงเหตุรุนแรง

คณิตถกคอป.เผยขอ4-6ด.รู้จริงเหตุรุนแรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เปิดเผย ภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ อีก 7 ท่าน ครั้งแรกว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ ทางคณะกรรมการได้หารือและวางกรอบการทำงานร่วมกัน ก่อนที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจะออกเป็นทางการ โดยระบุว่า สิ่งที่คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างแรก คือ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเอกสารวัตถุพยาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อให้กรอบการทำงานมีความชัดเจนในมุมมองของคณะกรรมการสิทธิ์

ขณะเดียวกัน ทางคณะกรรมการเตรียมจ้างทีมตรวจสอบเพิ่มเติม โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมตรวจสอบด้วย โดยเบื้องต้นทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการทำงานไว้ 4 - 6 เดือน โดยจะต้องรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ได้

อย่างไรก็ตาม นายคณิต ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายไพโรจน์ พลเพชร หนึ่งในคณะกรรมการ ที่มีรายงานว่า ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้นั้น ยืนยันว่า ยังไม่ใช่การลาออก เพราะยังไม่ถือว่า เป็นคณะกรรมการสิทธิ์ตามระเบียบ ซึ่ง นายไพโรจน์
เองก็ยังยืนยันว่า จะร่วมทำงานกับคณะกรรมการด้วย แต่ไม่ขอมีรายชื่อเท่านั้น ขณะเดียวกันตน ก็อยู่ระหว่างการทาบทามบุคคลอื่นให้เข้าร่วมในคณะกรรม แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่า เป็นบุคคลใด