กมม.จี้ไทยถอนตัวเข้าร่วมประชุมกก.มรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ รอดเพชร รองหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาล และกองทัพ ออกมาชี้แจง ให้ชัดเจนว่า ไทยจะไม่เสียเปรียบ ในการปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชา เพราะแท้ที่จริงแล้ว ยังมีปัญหา สลับซับซ้อนและปมอื่นๆ โยงใยอีกมาก

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน หรือยกเลิกบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU แผนแม่บท และข้อกำหนดหน้าที่ และจัดทำหลักเขตแดน หรือ TOR รวมทั้งมติของรัฐสภาไทย เมื่อ พ.ศ.2551 ขณะเดียวกัน ให้รัฐบาลแสดงจุดยืนในการปกป้องประโยชน์ของไทย ด้วยการประกาศถอนตัวจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ในวันที่ 25 ก.ค.นี้

ด้าน นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ กล่าวว่า หากรัฐบาลยังคงอ่อนแอ ในวันที่ 25 ก.ค. นี้ คงเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งหมดเวลาที่นายกรัฐมนตรี จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อประชาคมโลก เพราะไม่มีประโยชน์อะไร หากไม่สามารถรักษาประโยชน์ของชาติไว้ได้