อ.รามันจัดแสงแห่งความหวังช่วยปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อ.รามัน จ.ยะลา พ.อ.มณี จันทร์ทิพย์ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการแสงแห่งความหวัง นายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอรามัน พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และร้านนาทีทองการแว่นปัตตานี เดินทางมาให้บริการตรวจวัดสายตาให้กับประชาชน โดยมีพี่น้องประชาชนจาก ต.อาซ่อง, ต.บาลอ, ต.กายูบอเกาะ และ ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา มาร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน

ทั้งนี้ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เห็นพี่น้องประชาชน ได้มาร่วมโครงการแสงแห่งความหวัง เพื่อมารับมอบแว่นตา และตรวจสายตา ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและเยาวชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในปีนี้ เนื่องจากโครงการแสงแห่งความหวัง ที่ทางหน่วยทหารพรานที่ 41 หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 และฝ่ายปกครอง ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ ก็นับว่า เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่า เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาทางสายตา ที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบศาสนกิจได้อย่างปกติสุข ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการแห่งความเอื้ออาทร จากภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา
อย่างจริงใจ