ลำปาง เตือนเกษตรกรระวังน้ำป่าไหลหลาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย เหล่าเทิดพงษ์ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน โดยคาดว่า จะเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม และจะมีฝนตกมากขึ้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งเกษตรกรจะได้รับผลกระทบอุทกภัย จากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม และผลของปรากฏการณ์ เอลนีโญ ในปีนี้ ได้ส่งผลให้ช่วงต้นฤดูฝน พื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอ และมีปริมาณน้อยกว่าปกติ ซึ่งเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงพืชที่อาจจะขาดแคลนน้ำ ในช่วงการเจริญเติบโต จึงขอเตือนให้เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปี และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ออกไปเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม และให้คำนึงถึงความเสียหายของผลผลิต ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่อง ถึง เดือนตุลาคม ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง มีความห่วงใยจึงขอให้พี่น้องเกษตรกร ติดตามรับฟังข่าวสารจาก พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด