รมช.เกษตร เป็นประธานไถ่ชีวิตโคกระบือ

รมช.เกษตร เป็นประธานไถ่ชีวิตโคกระบือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ และมอบให้ กลุ่มเกษตรกร ยืมเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินงาม จ.นครพนม ซึ่งในวันนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับเลือกให้ยืมโคกระบือ ทั้งหมด 140 ราย โคกระบือ เหล่านี้ มีผู้บริจาคมาในโครงการธนาคารโคกระบือ จากทั่วประเทศ เพื่อที่ โค กระบือ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่ยากจนจำนวนมาก เพื่อให้ผู้มีรายได้เหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น