อานันท์เผยหลังประชุมคกก.ปฎิรูปนัดแรก

INN News

สนับสนุนเนื้อหาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้นัดประชุมคณะกรรมการนัดแรก โดยนายอานันท์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพูดคุยทำความรู้จัก ระหว่างคณะกรรมการทั้ง 19 คน และจะมีการพูดคุยเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ และแผนการทำงาน ซึ่งยอมรับว่าคณะกรรมการทั้ง 19 คน อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลาย แต่จะพิจารณา และกลั่นกรองทุกความคิดออกมา ให้เป็นความเห็นพ้องที่เป็นประโยชน์ประเทศมากที่สุดทั้งนี้ นายอานันท์ ยืนยันว่า คณะกรรมการทั้ง 19 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
ซึ่งทางคณะกรรมการ จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมในการระดมความคิดเห็นอีกด้วย