กรรมการปฏิรูป พร้อมเดินหน้าทำงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการปฏิรูปประเทศและกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ กล่าวกับ รายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง ทางสถานนีโทรทัศน์ MB Channel ว่า ก่อนการเข้าร่วมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศและกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ได้มีคนจากทั้ง 2 คณะ มาทาบทามก่อนแล้ว ตนจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในคณะของ นายอานันท์ ปันยารชุน ในเวลา 14.00 น. เพื่อเป็นการกำหนดกรอบและบทบาทในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม น.พ.วิชัย ยังกล่าวอีกว่า ในความเป็นจริง การทำเรื่องการปฏิรูปประเทศนั้น น.พ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ได้มีการทำงานมาเป็นเวลากว่า 2 ปีเเล้ว ซึ่งพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องเร่งปฏิรูปมีปัญหาหลายด้าน เช่น กระบวนการยุติธรรม การศึกษา หรือ เรื่องตำรวจ เป็นต้น ส่วนเรื่องการปฏิรูปการเมืองนั้น น.พ.วิชัย เผยว่า แท้จริงแล้ว มีการปฏิรูปมาแล้วจนกลายเป็น รัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ซึ่งตนคิดว่า จะเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น รัฐบาล ที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 40 เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจ จึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า คณะกรรมการเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายสีนั้น ตนมองว่า เป็นความตั้งใจในการคัดสรร เพื่อจะได้รวบรวมความคิดจากทุก ๆ ฝ่าย