กรณ์สั่งทบทวนมาตรการภาษีบ.หลักทรัพย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน และกรมสรรพสามิต หารือร่วมกันเกี่ยวกับการนำมาตรการทางภาษีบริษัทหลักทรัพย์ ที่หมดอายุเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กลับมาใช้ใหม่ เพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากขึ้น โดยให้นำข้อสรุปเสนอที่ประชุมภายใน 1 เดือน ทั้งนี้มาตรการภาษีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาตลาดทุน แต่ต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนกลไกภาษี