ไทยคม ยันไม่ผิด กม. กรณียิงไอพีสตาร์

ไทยคม ยันไม่ผิด กม. กรณียิงไอพีสตาร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวว่า คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน มาตรา 22 พบว่า บริษัท ไทยคม มีการกระทำผิด 3 ประเด็น คือ การนำเงินค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 3 จำนวน 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปเช่าช่องสัญญาณต่างประเทศ การที่ดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่ถือว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม 3 และการลดสัดส่วนการถือหุ้นไทยคมของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เหลือ 41 % จาก 51 %

โดยยืนยันว่า การยิงดาวเทียมไอพีสตาร์ และการดำเนินการทุกขั้นตอนของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาสัมปทาน และได้รับความเห็นชอบ จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวง ICT ทุกครั้ง โดยเชื่อว่าปัญหาที่ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ยังน่าจะเจรจากันได้ และไม่น่าจะต้องไปถึงขั้นอนุญาโตตุลาการ และขณะนี้ทางบริษัท ยังไม่ได้รับหนังสือ ชี้แจงความผิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากได้รับหนังสือ และบริษัทโต้แย้งเมื่อความเห็นไม่ตรงกันตามขั้นตอน เพราะบริษัทยืนยันว่า การที่ยิงดาวเทียมไอพีสตาร์ทดแทนไทยคม 3 น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐมากกว่า เพราะมีประสิทธิภาพดีกว่า และช่องสัญญาณมากว่า

และดาวเทียมนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ส่วนเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น หากเห็นว่าควรถือหุ้นที่ 51 % บริษัทก็พร้อมดำเนินการ เพราะทาง บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น มีความสามารถในการซื้อหุ้นกลับเข้ามาอีก 10 % แน่นอน
และจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากเทมาเส็ก หรือ ทางบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ว่า ต้องการขายหุ้นไทยคมออกไปแต่อย่างใด