จ.มุกดาหาร เสริมศักยภาพ อปพร. เพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร เสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน วันนี้ (8 ก.ค.53) จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2553 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายปรัชญา จินตจันทรวงศ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากสถิติพบว่าในปี 2552 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 48 คน โดยเฉลี่ยจะมีผู้เสียชีวิตสัปดาห์ละ 1คน และยังได้รับบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการอีกจำนวนมาก ในปี 2553 จังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางแก้ปัญหาของศูนย์ปฏิบัติการร่วมของจังหวัดมุกดาหาร โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร