ระบบฟีดอินทรารีฟช่วยลดค่าไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กล่าวว่า หากมีการรับซื้อ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครบ 7,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะยาว 15 ปี จะส่งผลให้ ค่า FT สูงขึ้นมากกว่า 25 สต.ต่อหน่วย และเป็นภาระต่อการอุดหนุนของกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สูงกว่า 400,000 ล้านบาท ดังนั้นมองว่า หากมีการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลดการ ส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ลง และการปรับเปลี่ยนการรับซื้อไฟฟ้าแบบระบบฟีดอินทรารีฟจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้