ผู้ว่าฯยะลาติวเข้มจนท.CCTV8อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมผู้ใช้ระบบโทรทัศน์ทีวีวงจรปิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล CCTV ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา กว่า 60 คน ซึ่งจัดโดย กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เพื่อให้การควบคุมดูแล CCTV มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะดูแลป้องกันบุคคลต้องสงสัยเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ได้นั้น ผู้ที่ควบคุมดูแล ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเค่งครัด และก็ขอให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่อง CCTV ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้อยู่เสมอ หากมีข้อบกพร่อง ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ ปลัดอำเภอ ที่เกี่ยวข้องทราบทันที

อย่างไรก็ตาม จังหวัดยะลา ได้มีการติดตั้งทีวีวงจรปิดในพื้นที่ล่อแหลมไว้เกือบทุกพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะ ภายในเขตเทศบาล นครยะลา และบางพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากบริษัทห้างร้าน พี่น้องประชาชน ได้ติดตั้งทีวีวงจรปิดเป็นการส่วนตัว เพื่อป้องกันและสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหน่วยงาน หรือ บุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาในพื้นที่ เมื่อพบเห็น ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อเข้าตรวจสอบโดยทันที