นายกฯเรียกร้องภาคธุรกิจร่วมปฏิรูปประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถา เรื่องภาคธุรกิจพลังหลักขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย ว่าการปฏิรูปและฟื้นฟูประเทศต้องอาศัยทุกภาคส่วน หรือการมีส่วนรวมไม่ใช่แค่รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว เพราะภาคธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญทางสังคม ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ภาคธุรกิจทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทบทวนทัศนคติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น อาทิ การไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ติดสินบนให้ได้งานประมูล การเพิ่มค่าแรงให้กับภาคแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพและลดภาระต้นทุนด้านอื่นๆ ลง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ภาคธุรกิจก็ต้องทำภาระหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ การเสียภาษี การคืนกำไร ให้กับสังคมและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม