ผู้ว่าฯยะลามอบ2ล.ช่วยเหยื่อใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 69 ราย โดยแยกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ 39 ราย และประชาชนที่เสียชีวิต จำนวน 10 ราย ได้รับบาดเจ็บจำนวน 19 และกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ราย รวมผู้ได้รับผลกระทบ ที่ได้รับมอบเงินในครั้งนี้ จำนวน 81 ราย รวมเป็นเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมด ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 2,795,214 บาท

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2547 มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งทางภาครัฐ มีนโยบายเร่งด่วนในการให้การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข และขณะนี้ภาครัฐก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่ และทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบอยู่แล้ว