ขสมก.ยันหนุนครองชีพถาวรไม่กระทบรายได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดผลักดันมาตรการลดค่าครองชีพแบบถาวรว่า ขสมก.ให้การสนับสนุนและเห็นด้วย ที่รัฐบาลจะดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เพราะขณะนี้ ขสมก.ให้บริการผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้บริการกว่า 8,000 คน จาก 35 จุดทั่วกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท กว่าร้อยละ 80 ซึ่งตรงตามนิยามผู้มีรายได้น้อยของ ขสมก.อยู่แล้ว หากรัฐบาลจะประกาศเป็นมาตรการออกมาโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ขสมก.ก็พร้อมดำเนินการตามนโยบาย สามารถจัดระเบียบการเดินรถได้ในทันที เพราะไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่ และเส้นทางที่ให้บริการอยู่ก็ไม่ทับซ้อนกับ
เส้นทางของรถร่วมบริการ

นายโอภาส ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากจะผลักดันให้ ขสมก. เปิดให้บริการเดินรถฟรีตามมาตรการลดค่าครองชีพ ถาวรก็ไม่กระทบต่อโครงสร้างรายได้ เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนรายได้โดย คำนวณจากต้นทุนจริงอยู่แล้ว เฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาทต่อคันต่อวัน