ปิดโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด

ปิดโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลการรับฟังการแสดงความคิดเห็น ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-3049999 ตามโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น ยอมสรุปรวมทั้ง 6 วันว่า มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามากว่า 61,681 ราย โดยแสดงความคิดเห็น ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน เรื่องอาชีพและรายได้มากที่สุด เป็นอันดับ 1 กว่า 14,023 ราย ตามด้วยปัญหาการเมือง 8,166 ราย ปัญหาการศึกษา 5,320 ราย ปัญหาสวัสดิการสังคม 5,219 ราย และปัญหาเศรษฐกิจเรื่องค่าครองชีพกับเงินบาท
3,479 ราย ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนั้น มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาเพื่อแสดงความคิดเห็นตลอดทั้งวัน กว่า 14,547 ราย ซึ่งมากที่สุดกว่าทุกวันที่ผ่านมา


ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับโทรศัพท์ ในโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็น ว่าจะต้องนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมา ไปประมวลผล แยกแยะประเด็นให้ชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการไปตามลำดับ พร้อมยืนยันว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ดี และไม่ได้เป็นเพียงช่องทางเดียวที่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากยังมีกลไกในส่วนของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ไม่ได้เป็นการสร้างภาพตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวด้วยว่า นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เป็นคนเสนอขอเวลาการทำงานเองภายใน 2 ปี ซึ่งส่วนตัวมองว่า เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี มีมติให้ คณะกรรมการ คอป.รายงานผลความก้าวหน้าในทุก 6 เดือนแล้ว ทั้งนี้หากรัฐบาลชุดใหม่ จะยุบคณะกรรมการชุดดังกล่าว ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่รัฐบาลชุดใหม่ ต้องตอบชี้แจงสังคมให้ได้ว่า ยุบเพราะอะไร