ประชุมพระสังฆาธิการชายแดนสงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระปริยัติกิตติคุณ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการฝ่ายมหานิกาย ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จำนวน 60 รูป ตามโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้น

เพื่อให้พระสังฆาธิการฝ่ายมหานิกายใน 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา นำความรู้ที่ได้รับไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุในการทำหน้าที่ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุความไม่สงบ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พระภิกษุสามเณร วัด ศาสนสถาน ได้รับผลกระทบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้พระภิกษุสามเณร ย้ายถิ่นที่อยู่ไป
จำพรรษาอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแลพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!