ผลถกอนุกก.หาแนวทางแก้รธน.พบม.190มีปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจษฎ์ โทณะวณิก เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ว่า มีการหารือเรื่องรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยที่ประชุมเห็นว่า ในมาตรา 190 จะมีปัญหาในวรรค 2 เนื่องจาก ภาครัฐ มองว่าการใช้วรรคนี้กว้างมาก อาทิ เรื่อง หนังสือสัญญา จึงทำให้ทำงานด้วยความลำบาก ขณะที่ภาคประชาชน อยากให้เข้าถึงข้อมูลในการเจรจา โดยขอให้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง การตัดสินใจ รวมถึง เนื้อหาในการจัดทำหนังสือสัญญา โดยเฉพาะ ทางการค้า ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว ทำให้ต้องพิจารณากฎหมาย ในวรรค 5 ที่จะกำหนดกรอบว่า หนังสือสัญญาเรื่องใดต้องผ่านสภาบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่มกรอบของหนังสือสัญญา ส่วนในวรรค 3 และ วรรค 4 นั้น และพบว่า มีปัญหาในการแสดงความเห็นในเรื่องนี้ที่อาจจะนานมากเกินไป จึงต้องทำให้รัดกุมมากขึ้น และในวันวรรค 6 นั้น ได้หารือว่า การพิจารณาว่า หนังสือสัญญาฉบับใดต้องผ่านสภาบ้างนั้น ที่ประชุมจึงสรุปควรให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็เพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะประชุมอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค.นี้ ก็จะมีการหารือรายละเอียดกฎหมายเพิ่มเติม ในวรรค 5