ทนง ชี้ คงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉุดภาพลักษณ์

ทนง ชี้ คงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉุดภาพลักษณ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าจากกรณี ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.วันนี้ ให้ต่ออายุการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.) ในพื้นที่ 24 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร (กทม.)ออกไปอีก จากที่จะครบกำหนดวันที่ 7 ก.ค.53 โดยมองว่า การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ใช่การแก้ปัญหาความมั่นคงในประเทศ ซึ่งการแก้ปัญหาที่แท้จริง คือ แนวทางการปรองดอง หากมีการประกาศใช้เป็นเวลานานเกินไปจะทำให้ต่างประเทศเข้าใจว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านความมั่นคงไม่รู้จักจบสิ้น โดยส่วนตัวแล้วตนเชื่อว่า คนไม่ดีมีอยู่ในทุกประเทศแต่การกำจัดคนไม่ดีต้องเลือกใช้แนวทางที่ถูกต้อง คือ การสร้างสมานฉันท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลมีอำนาจในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่การประกาศใช้ควรเป็นระยะสั้นๆ ระหว่างเกิดเหตุความไม่สงบเท่านั้น จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างสมานฉันท์ ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่อยู่ที่นโยบาย