เข้าใจสังคมศาสตร์เพื่อแก้แตกแยก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. เปิดเผยว่า จากนี้ไปมหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศในอนาคต จะต้องให้ความสำคัญกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้สัมผัสกับชีวิตจริงของประชาชนในสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุล จึงเป็นการแก้ปัญหาความแตกแยก ในสังคมที่เกิดขึ้นได้ เพราะจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนิสิตนักศึกษา อย่างไรก็ตาม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้แนะให้ผู้ที่ทำผลงานทางวิชาการทางด้านประยุกต์ศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชนทางมหาวิทยาลัย ควรจะถือเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งงานทางวิชาการได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยจะเน้นผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น