ธปท.เชื่อส่วนต่างดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับการดูแลส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก หรือ สเปรส มาตลอด โดยมีระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ข้อมูลทันที ที่ ธปท. ต้องการ โดยส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ และรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ (NIM)
ของทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ คาดว่าน่าจะปรับลดลงได้อีก จากที่อยู่ในระดับร้อยละ 2.78 ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา