เรืองไกรชี้อำนาจนายกฯได้โดยไม่ชอบด้วยกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง " รัฐบาลได้อำนาจในการปกครองประเทศ : ชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ " โดย นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว. สรรหา กล่าวว่า การได้มาซึ่งอำนาจของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ด้วยการโหวตในสภา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก มี ส.ส.ของพรรคที่ถูกยุบได้แก่ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย เข้าไปร่วมโหวตด้วย เพราะตามรัฐธรรมนูญระบุว่า ส.ส. ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จะต้องสังกัดพรรคการเมือง โดย นายกฤช เอื้อวงศ์ ผอ.สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า การที่ ส.ส. โหวตในวันดังกล่าว ถือว่าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 20 (5) เนื่องจาก กฎหมาย 2 มาตรานี้ เป็นบทเฉพาะกาลและการที่ ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ถือว่ายังไม่สิ้นสภาพในทันที เพราะยังมีเวลาหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน
จึงถือมีสิทธิ์ทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาได้