กลุ่มรถแท็กซี่เข้ายื่นหนังสือรมว.คมนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการรถแท็กซี่สุวรรณภูมิ ได้มายื่นหนังสือกับ นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจาก บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ได้ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการจุดจอดรถแท็กซี่
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่

โดยเห็นว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประมูล โดยจะให้การดูแลเป็นอย่างดี หากมีการลงชื่อสนับสนุนโครงการ จึงขอให้มีการยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าว โดย นายโสภณ ได้มารับเรื่องไว้และยืนยันว่า การจัดระเบียบการให้บริการแท็กซี่ จะต้องไม่กระทบ
ต่อการทำมาหากินของผู้ประกอบการ จึงขอดูข้อเรียกร้องดังกล่าว ก่อนที่จะตัดสินใจยกเลิกโครงการ

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ จะมีการประกาศผลที่เอกชนชนะการประมูล