รถตู้กว่า100บุกคมนาคมยกเลิกจำกัดอายุรถ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ ประมาณ 100 คัน ได้มาชุมนุมหน้ากระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ป้ายผ้า ขอความเป็นธรรมจากการ จัดระเบียบที่กำหนดอายุการใช้งานที่ออกระเบียบมา ให้อายุการใช้งานต้องไม่เกิน 10 ปี โดยกฎหมายดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรม ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เกินคำสั่งที่บังคับใช้ย้อนหลัง ไม่สมควร เลือกปฏิบัติ 2 มาตรฐาน เลือกใช้เฉพาะรถตู้ เท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลหรือว่า กระทรวงคมนาคม ได้รับเรื่อง และเรียกตัวแทนผู้ประกอบการ มาพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีข้อเรียกร้องอย่างไร และจะช่วยเหลืออย่างใด และดูว่า รถ 10 ปี มีสภาพเป็นอย่างไร มีความปลอดภัยในการให้บริการหรือไม่ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในช่วงบ่ายของวันนี้