ปลัดกทม.ออกระเบียบจริยธรรมขรก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ออกตาม มาตรา 279 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ไว้ 10 ข้อ อาทิ ไม่ใช้ตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อม,ไม่ใช้และไม่แนะนำให้ประชาชนใช้ช่องว่างของกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นโดยมิชอบ,ต้องไม่ใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทนตนเอง เพื่อเลี่ยงกฎหมาย ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดค่านิยมหลักของข้าราชการและลูกจ้างไว้ 9 ข้อ อาทิ ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บริการกับประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ปลัด กทม.กล่าวอีกว่า ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ 11 คน มี ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธาน และมีบุคคลภายนอกร่วมอีก 5 คน โดยมอบให้นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ รองปลัด กทม. เป็นผู้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในสัปดาห์นี้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำจะหารือ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ก่อนจะทาบทามให้เข้ามาเป็นกรรมการชุดดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายปลายเดือนนี้ เชื่อว่าระเบียบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชน และการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส อีกทั้งข้าราชการประจำจะไม่ถูกผู้บังคับบัญชาระดับสูงกลั่นแกล้ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!