พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่25 มิถุนายน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเข้าร่วมเป็นพลังและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน - ประชาสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกฝ่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนงาน "ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2"

พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า พิธีมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในปีนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด และด้านการส่งเสริม/สนับสนุนและบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นและร่วมทำกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ใน 2 ระดับ คือ ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น รวม 126 ราย และมีศิลปินต้นแบบของเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติดจำนวน 5 คน ได้แก่ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์, น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์, อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์, มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า, โจ AF2 ภาณุพล เอกเพชร รวมทั้งสิ้น 131 ราย

นอกจากนั้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2553 หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์อำนวยการประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ร่วมจัดกิจกรรม "พลังวัยใส ต้านยาเสพติด" ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และลาน Victory Point อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, เทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และมอบธงต่อต้านยาเสพติดให้กับ ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่, สำนักงาน ปปส.ภาค 3 ร่วมจัดนิทรรศการ "งานมหกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี 2553" ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ นครราชสีมา, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปั่น ปั่น ปั่น ร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด" ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันธัญญารักษ์ จัดงาน "มินิมาราธอน 2010 ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12" เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ในวันต่อต้าน ยาเสพติด (26 มิถุนายน) เพื่อเป็นการแสดงพลังร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติดทั่วประเทศ

 

"คุณ...คือพลัง หยุดยั้งยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!