เครือข่ายทวงคืนฯทวงถามแบ่งเขตไทย-กัมพูชา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์, จ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ที่ สนามโรงเรียนวิถีพุทธ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจัดตั้งเครือข่าย

โดย นายศรีเมือง วัฒนาชีพ ประธานเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นสมาชิก ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินพ่อ และทวงคืนแผ่นดินแม่ เพราะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามา สร้างที่พักอาศัยในเขตประเทศไทยกว่า 1.8 ล้านไร่

ด้าน พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุวรรณ ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทพระวิหาร, สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย, เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ พร้อมกลุ่มสมาชิกภาคีกว่า 50 คน ได้ยื่นหนังสือถึง พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อขอทราบกรอบการเจรจาสำรวจ และการจัดทำหลักเขตแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา ตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะเรื่องหมุดปักเขตแดนว่า หมุดที่ปักอยู่นั้นเป็นของใคร หรือ เป็นหมุดที่เชื่อมโยงทางแผนที่เท่านั้น