หาดใหญ่โพล คนใต้หนุน 6มาตรการถาวร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ม.หาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ กับการต่ออายุมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย จาก 998 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. ที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่า รัฐบาล ควรต่ออายุมาตรการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ แบบถาวรร้อยละ 75.71 ด้านรถเมล์ รถไฟฟรี เห็นด้วยว่า ควรต่ออายุแบบถาวรร้อยละ 42.13 โดยเรื่องที่จำเป็นที่สุดร้อยละ 54.47 เห็นว่า ควรต่ออายุมาตรการค่าไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ ราคาก๊าซ LPG NGV และค่าน้ำ ส่วนมาตรการที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดหากรัฐบาลประกาศยกเลิก ร้อยละ 87.96 ระบุว่า ค่าไฟฟ้า รองลงมาเป็นค่าน้ำ ค่าก๊าซหุงต้ม LPG NGV และ รถไฟ

ส่วนมาตรการที่รัฐบาล ควรให้การช่วยเหลือประชาชน หากมีการยกเลิกมาตรการต่าง ๆ ร้อยละ 32.79 ระบุว่า ควรปรับลดราคาน้ำมัน รองลงมาเป็นการสร้างถนนหนทางเพิ่ม และนำเงินไปใช้ทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลน ส่วนประเด็นการนำเงินภาษีของประชาชน ไปจ่ายเป็นโบนัสให้กับข้าราชการ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า ซี 9 ร้อยละ 71.02 ไม่เห็นด้วย มีเพียง 27.12 เท่านั้นที่เห็นด้วย แต่เมื่อสอบถามข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 40.91 ไม่เห็นด้วย ส่วนประเด็นปัญหาราคาไข่ไก่และน้ำตาล ที่มีราคาแพงขึ้น ร้อยละ 46.73 เห็นว่า ควรแก้ปัญหาสินค้าทั้ง 2 ประเภทไปพร้อม ๆ กัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!