ดุสิตโพลคนชอบข่าวบอลสุด-เชื่อลอบฆ่านายก

ดุสิตโพลคนชอบข่าวบอลสุด-เชื่อลอบฆ่านายก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เรื่อง 4 ข่าวเด่นที่เกิดขึ้น ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 57.28% สนใจ ข่าวการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 รองลงมา 21.89% เรื่อง การก่อวินาศกรรม /การลอบทำร้าย ตามด้วย ข่าวโครงการประชานิยม และข่าวราคาไข่ไก่แพง โดยประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า ข่าวการก่อวินาศกรรม /การลอบทำร้าย แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยร้อยละ 32.23 เห็นว่า หากยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไป จะส่งผลให้การลงทุนหยุดชะงัก การท่องเที่ยวแย่ลง และทำให้ประชาชน รู้สึกหวาดกลัว ไม่ปลอดภัย /อาจส่งผลให้บ้านเมืองต้องวุ่นวายอีกครั้ง30.59%

อย่างไรก็ตาม ประชาชน คิดว่า ข่าวการก่อวินาศกรรม /การลอบทำร้าย จะเกิดขึ้นจริง 45.59% เนื่องจาก เห็นได้จากข่าวการระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ , เชื่อว่า ยังมีคนบางกลุ่มที่ต้องการสร้างความวุ่นวายอยู่ ฯลฯ ขณะที่41.55% ไม่แน่ใจ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ , มีทั้งข่าวจริงและข่าวลือให้ได้ยินตลอดเวลา ฯลฯ และ ร้อยละ 12.86 เชื่อว่า ไม่เกิดขึ้นเพราะ เป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อเรียกร้องความสนใจ , ยังไม่เห็นมีใครออกมายืนยันว่า เป็นเรื่องจริง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเรื่องราคาไข่ไก่ ที่แพงขึ้นนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 64.20 % เห็นว่า มีความเดือดร้อน กระทบกับผู้มีรายได้น้อย และมีผลต่อขนมที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ และเห็นว่า รัฐบาล ควรจัดงานธงฟ้า ขายไข่ไก่ราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน