ปล่อยน้ำห้วยจระเข้มากช่วยเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดประตูอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อปล่อยน้ำช่วยเหลือให้เกษตรกรใน ต.บ้านบัว อ.เมือง ที่อยู่ในพื้นที่บริการอ่างเก็บน้ำกว่า 1,000 ครัวเรือน หลังได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำหว่านกล้า ปักดำข้าว บนพื้นที่นานกว่า 10,000 ไร่ มานานร่วม 2 เดือน หลังตัวแทนเกษตรกรทั้ง 4 หมู่บ้าน ร่วมกันเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากโครงการชลประทานจังหวัด จนล่าสุด หลายฝ่ายมีความเห็นชอบปล่อยน้ำ ให้กับเกษตรกร ในจำนวนจำกัด 200,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการหว่านกล้า เพื่อรอน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาภายในเดือนนี้ เท่านั้น และไม่สามารถ
ที่จะปล่อยน้ำให้เกษตรกร ในปริมาณมากว่านี้ได้ เนื่องจากน้ำในห้วยจระเข้มาก มีปริมาณการกักเก็บต่ำ เกรงว่า หากปล่อยน้ำปริมาณมาก อาจจะส่งผลกับน้ำดิบ ที่ส่งไปผลิตประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคใ นเขตตัวเมือง และ อ.ห้วยราช ถ้าเกิดภาวะฝนแล้ง