IMFแนะรัสเซียปล่อยค่าเงินรูเบิ้ลชะลอเฟ้อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ แนะ รัสเซีย ให้ปล่อยค่าเงินรูเบิ้ล ให้แข็งค่าขึ้น เพื่อชะลอการแข็งค่าของอัตราเงินเฟ้อ และควรเริ่มทยอยยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรายจ่ายภาครัฐ

ทั้งนี้ นโยบายการเงินของรัสเซีย ควรที่จะมุ่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ผ่านการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น

ขณะเดียวกัน ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า การคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัสเซีย จะทำให้การปฏิรูปการคลังของรัฐบาล ดำเนินไปอย่างล่าช้า และรัสเซีย สามารถที่จะประหยัดรายจ่ายภาครัฐได้ด้วยการยกเลิกนโยบายสวัสดิการด้านสังคม และการสาธารณสุข ขณะที่ นายกรัฐมนตรี วลาดิเมียร์ ปูติน ของ
รัสเซีย คาดว่า อัตราเงินเฟ้อ ในปี 2010 จะอยู่ที่ระหว่าง 5-7%