นครพนมหนอนระบาดกินต้นข้าวยับ7หมื่นไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังฝนทิ้งช่วงจนเกิดภาวะขาดน้ำทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรที่ทำนาปี ทั้ง 12 อำเภอใน จ.นครพนม ประสบกับปัญหาศัตรูพืช คือ หนอนม้วนใบข้าว หรือ หนอนห่อใบข้าว เป็นพื้นที่กว่า 70,000 ไร่ โดยพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
มากที่สุด คือ อ.โพนสวรรค์ รองลงมา คือ อ.บ้านแพน ลักษณะการทำลายคือ จะกัดกินใบต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การผลิตลดน้อยลง

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเบื้องต้น นายพรมพร ยันโลภ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตร อ.เมืองนครพนม แนะนำให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากปุ๋ยเคมี จะทำให้ลำต้นข้าวมีลำต้นใหญ่ เหมาะที่จะเป็นอาหารของศัตรูพืช และเร่งให้ อบต.จัดซื้อสารเคมี มาฉีดกำจัดหนอนม้วนใบข้าว