สภาทนายชี้ประกันปัดไม่ได้ต้องพิสูจน์ก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่องความคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีเหตุการณ์ชุมนุม เนื่องจากตามที่มีข่าวการเกิดเหตุเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากการกระทำของกลุ่มบุคคล เมื่อเดือน เม.ย. และ พ.ค. ที่ผ่านมานั้น บริษัทผู้รับประกันภัย ยังไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ เพราะมีปัญหาที่จะต้องตีความว่า การเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นการจลาจล หรือการก่อการร้าย ซึ่งสภาทนายความ เห็นว่า ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้า รายย่อย ที่เอาประกันภัยร้านค้า หรือ สถานการค้าของตน เป็นกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งคุ้มครองภัยจลาจล หากเกิดเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากการจลาจลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

นายสัก กล่าวต่อว่า การที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. มีแถลงการณ์ว่า การชุมนุมของกลุ่มบุคคล โดยมีผู้ก่อการร้ายแอบแฝงเข้ามาปฏิบัติการอยู่ด้วยนั้น ไม่ได้ทำให้การจลาจลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นการ
ก่อการร้ายไปทั้งหมด และไม่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารร้านค้า อันเนื่องมาจากการจลาจลนั้น เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายทั้งหมด กรณีดังกล่าวต้องถือว่า มีเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการจลาจลนั้นจริง ผู้เอาประกันภัย ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานแล้ว

การที่ผู้รับประกันภัยจะปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดทุกราย ทุกกรณีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของข้อเท็จจริงในแต่ละเหตุการณ์ วัน เวลา และสถานที่ อันเป็นการไม่จำแนกแยกแยะตามข้อเท็จจริง แต่กลับอ้างเพียงเหตุที่ยังไม่แน่ใจว่า การเกิดเพลิงไหม้เป็นการก่อการร้ายหรือไม่ และไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น สภาทนายความเห็นว่า หากจะอ้างเหตุก่อการร้ายก็เป็นกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีภาระจะต้องพิสูจน์ว่า การเกิดเพลิงไหม้รายใดเป็นการก่อการร้าย ผู้รับประกันจะปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนในทุกกรณีไม่ได้