คลังลงนามร่วมสถาบันการเงินของรัฐ10แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามร่วมกับธนาคารของรัฐ 10 แห่ง ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการประสานความร่วมมือ เรื่องบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน

โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยตั้งลิสต์บรรษัทภิบาล หรือ การกำหนดดูแลกิจการที่ดี เคร่งครัดในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นต้นแบบของสถาบันการเงินอื่นๆ ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!