ผบ.พตท.เป็นปธ.ต้านความรุนแรงถวายในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ สนามกีฬาบ้านารู หมู่ที่ 9 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท กสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร (ผบ.พตท.) เป็นประธานในพิธีประกาศหมู่บ้านเข้มแข็ง ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำสี่เสาหลัก และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อประกาศให้หมู่บ้านเจาะปันตัง เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ต่อต้านการก่อเหตุรุนแรง โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เข้าร่วมกว่าพันคน ขณะที่ ผู้นำศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีสวดดูอาร์ ขอพรจากพระเจ้า ให้พ้นภัยจากการก่อเหตุรุนแรง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุรุนแรง จากนั้น ผบ.พตท. ได้มอบธงชาติไทย และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้แทนครอบครัวของราษฎร และร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสดุดีมหาราชา เพลงรักกันไว้เถิด และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่