ผู้ว่าประจวบฯ-ปชช.ร่วมกันปลูกต้นไม้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ได้ร่วมกันปักเสาต้นแรกสร้างแนวเขตป่าสมบูรณ์ ตามมติชุมชนหมู่บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จึงเป็นการสร้างกำแพง คนกำแพงป่า เพื่อให้ต้นไม้เป็นแนวเขตชัดเจน ในการแก้ไขพื้นที่ป่าบุกรุกในปัจจุบัน โดยกำแพงคน กำแพงป่า ด้านหน้าเป็นที่ทำกินของประชาชน ส่วนด้านหลัง เป็นเขตอนุรักษ์ห้ามบุกรุก ซึ่งมีระยะทางยาวกว่า 7 ก.ม. การดำเนินการตลอดแนวช่วงละ 2 ม. จะมีการปลูกต้นไม้ 1ต้น รวมแล้วการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,500 ต้นด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นต้นมะม่วงป่า และต้นมะขาม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับชุมชุนสืบทอด สู่รุ่นลูกหลานในอนาคต สำหรับการสร้างกำแพงคน กำแพงป่า ในครั้งนี้ เพื่อสร้างต้นแบบให้กับหมูบ้านอื่น ที่จะมีการสร้างกำแพง คนกำแพงป่า ในทุกหมู่บ้านของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าแบบถาวร