ปธ.กมธ.การเงินฯเห็นดีรัฐสวัสดิการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ระบุถึง แนวคิดของนายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการศึกษามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถเมล์ฟรี ไฟฟ้าฟรี ตลอด เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชน โดยกล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่จะช่วยเหลือประชาชน แต่รัฐต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าประเทศด้วย เพราะถือเป็นการเพิ่มรายจ่าย ส่วนกรณีที่ รัฐบาล มีมาตรการแทรกแซงราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อให้ประชาชนใช้ในราคาที่ถูกลงนั้น นายสุรพงษ์ เห็นว่า อันดับแรก รัฐต้องแก้ไขเรื่องนี้ โดยเริ่มจากแก้ไขปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก่อน เพราะโรงแยกก๊าซที่ 6 ติดปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสั่งคุ้มครอง ซึ่งหากแก้ไขปัญหานี้ได้ ก็จะลดภาระที่ต้องซื้อ ก๊าซ LPG จากต่างประเทศ