พณ.จัดมหกรรมข้าวภาคเหนือ2010เริ่ม2-4กค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณท่าข้าวกำนันทรง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ได้มีการจัดงานมหกรรมข้าวภาคเหนือ THAI RICE FESTIVAL 2010 NOTHERN THAILAND ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ และชมรมโรงสีข้าว จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้น

โดยมีพาณิชย์จังหวัด และชมรมโรงสีข้าวจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวจากภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก
ขยายช่องทางการค้า การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มมูลค่าทางการค้า

การจัดงานมหกรรมข้าวภาคเหนือ 2010 ครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย 9 โซนกิจกรรม คือ โซนที่ 1 โซนข้าวพืชเศรษฐกิจของไทย/ โซนที่ 2 โซนภาคเหนือ แหล่งผลิตข้าวสำคัญ / โซนที่ 3 โซนงานวิจัยและพัฒนาสินค้าข้าว / โซนที่ 4 โซนการผลิตและจำหน่าย โรงสีข้าวภาคเหนือ / โซนที่ 5 โซนการค้าการส่งออกข้าว / โซนที่ 6 โซนแปรรูปการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม / โซนที่ 7 โซนการสร้างแบรนด์ข้าวไทยในตลาดโลก / โซนที่ 8 โซนค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าว / และโซนที่ 9 โซนการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรกล นอกจากนี้ภายในงานจะมีผู้แทนการค้า จากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมทั้งจะมีการเจรจาการค้าระหว่างโรงสีข้าว กับผู้ส่งออกข้าวของภาคเหนืออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีพิธีเปิดงานโดย นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งการปาฐกถาพิเศษ เรื่องภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย