รมว.พลังงานเตรียมเปิดประชุมไฟฟ้าอาเซียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมเป็น ประธานเปิดการประชุม ความร่วมมือขององค์กรทางด้านกิจการไฟฟ้าของอาเซียน หรือ HAPUA อย่างเป็นทางการที่โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยประกอบด้วย องค์กรจาก 10 ประเทศในอาเซียน คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นประธานคณะทำงานในการมศึกษาแผนแม่บท การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า ในอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการ
วางแผนและศึกษาการพัฒนากำลังการผลิตการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะมีการเสนอแผนการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าโครงการไมซ์ เป็นโครงการที่ 16 จากเดิมมี 15 โครงการ ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทดังกล่าว หากแต่ละประเทศก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะมีกำลังการผลิตรวม 254,992 เมกะวัตต์ และหากมีการเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้า จะลดลงเหลือ 252,979 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเสี่ยงต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในปี 2025 และจะเป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย