ศาลสั่ง เสี่ยนาฬิกาดัง เป็นบุคคลล้มลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ นายกฤษดา หรือ กฤษฎา มหาดำรงค์กุล ลูกหนี้ล้มละลาย ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. 6490/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ให้ นายกฤษดา หรือ กฤษฎา มหาดำรงค์กุล ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลายมีอาชีพค้าขาย เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2504 มีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ 447-449 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองพาณิชย์ ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็น มิโด แฮมมิลตัน บอลล์ ราโด และวาการี

ทั้งนี้ นายกฤษฎา มหาดำรงค์กุล มีหุ้นอยู่ในห้างศรีทองพาณิชย์ และอีกหลายบริษัท เช่น บริษัท โชว์รูม พิษณุโลกศรีทองพาณิชย์ บริษัทโชว์รูม สุราษฎร์ศรีทองพาณิชย์ บริษัทโชว์รูมหาดใหญ่ศรีทองพาณิชย์ บริษัท ชื่นกลมเรียลตี้
บริษัท ชื่นกมลแลนด์ บริษัท ซี.ซี. เซ็นเตอร์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และอื่นๆ