พณ.ยันกระจายน้ำตาลทราย1ล.กระสอบ15กค.

พณ.ยันกระจายน้ำตาลทราย1ล.กระสอบ15กค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง สถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดว่า ปริมาณที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษ มาจากระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1,000,000 กระสอบ จะสามารถกระจายออกสู่ตลาด
เพื่อช่วยบรรเทาภาวะตรึงตัวได้ทั้งหมด ภายในวันที่ 15 ก.ค.

โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้มงวดกับการตรวจสอบ การลักลอบขนน้ำตาลทรายส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน อย่างจริงจัง หลังจากสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับราคาสูงขึ้นอีก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการปรับนำมาตรการ ในการเช็กสต๊อกสินค้า การรายงานการขนย้ายมาใช้ เพื่อดูสัดส่วนของการบริโภคในประเทศ ให้เพียงพอกับความต้องการ ก่อนที่จะมีการจัดสรรโควตา เพื่อการส่งออก

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าปัญหาของราคาน้ำตาลทรายในขณะนี้ เกิดจากการจัดการระบบกระจายตัว ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องเป็นผู้ดูแล และจากปัจจุบันยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ ที่จะมีการพิจารณา ให้ปรับขึ้นราคาน้ำอัดลม จากราคาน้ำตาลทรายที่สูงขึ้น เนื่องจากใกล้ช่วงพิจารณา สิ้นสุดการส่งเงินเข้ากองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำตาลทรายลดลง และเป็นภาระกับผู้ประกอบการน้อยลงด้วย