พณ.เผยเงินเฟ้อมิ.ย.พุ่งร้อยละ 3.3

พณ.เผยเงินเฟ้อมิ.ย.พุ่งร้อยละ 3.3
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายน 2553 ว่า อัตราเงินเฟ้อ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นดัชนีที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 เป็นการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม มีการปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 6.1 โดยอาหารที่มีราคาแพงขึ้น ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผัก และผลไม้ รวมทั้งดัชนีราคาในหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการดูแลลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การคงมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลจนถึงสิ้นปี กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ร้อยละ 3-3.5


นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อในช่วง 6เดือนแรก ในปี 2553ว่า อัตราเงินเฟ้อมีการขยายตัวสูงขึ้น ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ มาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 26.7 ค่าน้ำประปา ร้อยละ 47.5 ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ 2 ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม มีการปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 4.5 อาทิ ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม รวมทั้งผัก และผลไม้ อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยขณะนี้ยังไม่มีสินค้ารายการใด เสนอขอปรับราคาเพิ่มขึ้นมายังกระทรวงพาณิชย์