บุรีรัมย์ขาดน้ำทำนาเร่งชลประทานปล่อยน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกร 4 หมู่บ้าน ใน ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กว่า 120 ครัวเรือน ที่มีพื้นที่นารอบชลประทาน กว่า 1,000 ไร่ กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำทำนามานานร่วม 2 เดือน ขณะที่เกษตรกรบางราย ที่ยอมลงทุนซื้อน้ำมันมาสูบน้ำจากคลองที่ใกล้แห้งขอดหมดเงินไปกว่า 10,000 บาท มาใส่ที่นาเพื่อหว่านกล้าเนื่องจากทางชลประทานไม่ปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อไถ่หว่านปักดำข้าว โดยอ้างว่า น้ำในอ่างมีปริมาณน้อย เกษตรกรจึงเรียกร้องให้ทางชลประทานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยเร่งพิจารณาปล่อยน้ำให้เกษตรกร
ได้หว่านกล้าไปก่อน เพราะเกรงว่าจะไม่ทันทำนาในฤดูการผลิตนี้ ไม่เช่นนั้น เกษตรกรจะรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือที่ สำนักงานโครงการชลประทานต่อไป