กอร์ปศักดิ์จ่อนัดคกก.นโยบายพัฒนาไก่ไข่ถก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกฯ กล่าวว่า ในวันจันทร์หน้าได้นัดหารือกับคณะกรรมการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ (Egg Board) เพื่อไปรับฟังการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยเฉพาะแนวร่วมโควตาแม่พันธุ์ไก่ ที่มีการกำจัดโควตานำเข้า เพียงปีละ 405,721ตัว ว่ามีเกณฑ์อะไรที่ใช้ในโควต้าดังกล่าว ซึ่งจะต้องดูแลโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต เกษตรกร จนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ในเบื้องต้นอาจมีการเสนอให้ยกเลิกการส่งออกไข่ไก่ เพื่อให้นำไข่ไก่มาจำหน่ายในประเทศให้เพียงพอแต่
จะยกเว้นผู้ซื้อที่มีออเดอร์อยู่แล้ว พร้อมทั้งจะดูแลการกระจายพันธุ์ไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับบริษัทรายใดรายหนึ่งเนื่องจากอาจทำให้เกิดการผูกขาด ทางด้าน นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง กล่าวว่า ได้นำข้อมูลและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ มาให้กับนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายกอร์ปศักดิ์ โดยยืนยันว่า ราคาไข่ไก่ในปัจจุบันที่ราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.80 บาทถือว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและรัฐบาลควรดูแลในเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์ไม่ให้สูงมากขึ้น ทั้งนี้ยืนยันว่าคณะกรรมการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่เหมาะสมอยู่แล้ว และไม่ควรที่จะมีการหารือโครงสร้างใหม่