ธปท.เผยการเมืองฉุดท่องเที่ยวพค.หด11.8%

ธปท.เผยการเมืองฉุดท่องเที่ยวพค.หด11.8%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจบริการและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุไม่สงบทางการเมือง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.8 เฉลี่ยอัตราเข้าพักโรงแรมในกทม.และปริมณฑล อยู่ที่ร้อยละ 34.9 ซึ่งลดลงมาก เมื่อเทียบกับการเข้าพักโรงแรมในภาคใต้ ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 45.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง โดย ธปท.คาดว่า ธุรกิจท่องเที่ยวจะใช้เวลากลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 7-8 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในวงจำกัด ในขณะที่การลงทุนและส่งออกยังขยายตัวได้ดีตามความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ โดยส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ คิดเป็นมูลค่า 16,436 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดุลการค้ากลับมาเกินดุล 2,299 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากเดือนก่อนที่ขาดทุน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,039 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 20.7 ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.2 แต่เมื่อปรับฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.9 เนื่องจากบางอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่การประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดได้รับผลกระทบจากชั่วโมงทำงานที่น้อยลง