กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าสร้าง-ซ่อมบ้านพักครู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า กล่าวเปิดเผยว่า หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ กลุ่มก่อความไม่สงบ ได้มุ่งเป้าไปยังบุคลากรทางการศึกษา ทำให้เกิดโครงการสร้างบ้านพักครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มมาตรการ รักษาความปลอดภัยครู และช่วยเหลือครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียน ปัจจุบันมีครูเสนอความต้องการสร้างบ้านพักแล้ว 192 หลัง จาก 122 โรงเรียน ในส่วนของโครงการซ่อมบ้านพักครู ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ปัจจุบันมีครูเสนอความต้องการซ่อมบ้านพักแล้ว 204 หลังคาเรือน จาก 100 โรงเรียน ของจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี