อ่างเก็บน้ำจ.ลำปางยังคงมีปริมาณน้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานลำปาง แจ้งว่า สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำ รวมทั้งสิ้น 96,645 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.99 ของความจุ และเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำ 48.615 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.26 ของความจุ

สำหรับ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ทาน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำน้อยที่สุด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของความจุ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 104 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 39.858 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุ อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น ยังถือว่ายังคงมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย